CSA
Rebild Kommune - Case

Rebild Kommune


Her kan du læse en case om ...  

Udfordring

Rebild Kommune har de helt rigtige rammer for det lokale erhvervsliv, men ønskede samtidig at tiltrække flere virksomheder til kommunen. Kommunen råder over flere attraktive erhvervsgrunde til salg med attraktive placeringer.


Kommunens erhvervskontor "Business Rebild" bad CSA om at kortlægge 'push' og 'pull' faktorer når virksomheder i Nordjylland ønskede at etablere nyt domicil. Hvad er virksomhedernes prioritet og hvordan kan man som kommune tiltrække dem? 

 

Approach

Vi forestog en struktureret rundspørge blandt virksom-heder i nabokommunerne.


Rundspørgen blev tilrettelagt som en telefonisk undersøgelse blandt 60 virksomheder, som rangerede vigtige parametre i forbindelse med etablering af nyt domicil. Hvert parameter kunne vurderes på en skala fra 1-5. Denne kvantitative undersøgelse blev suppleret med kvalitative kommentarer der uddybede virksomhedernes betragtninger med hensyn til at flytte forretningen til Rebild Kommune. 

Løsning 

Resultatet fra undersøgelsen blev anvendt til at 'brande' Rebild Kommune med kampagnen "Grund til succes" blandt de nordjyske virksomheder.


Undersøgelsen medvirkede både til at en lang række af kommunens erhvervsgrunde blev solgt til gavn for kommunens økonomi, men også til at flere virksomheder, fx Luksusbaby Aps, på længere sigt valgte at etablere sig i Rebild Kommune. 


Læs flere cases

Kulturmødet Mors

Lederudvikling

Odder Kommune

Madspildsanalyse

TL BYG 

Lederudvikling