Kulturmødet Mors


Her kan du læse en case om analyse og evaluering 

Udfordring

Kulturmødet står fast på, at kunst og kultur er afgørende for vores samfund, vores fælles-skaber og den fremtid, vi ønsker at skabe. At det er med kunsten og kulturen, vi bliver klogere på verden, bevarer nysgerrigheden, modet til at stille kritiske spørgsmål og får inspiration til at gentænke løsninger på fremtidens udfordringer.


Ledelsen efterspurgte en holdningsundersøgelse blandt deltagerne på Kulturmøde samt en dialog med kunster og forfattere om hvordan Kulturmødet kunne fornyes. 

Approach

Undersøgelsen blev foretaget med metodisk triangulering. Det fordrer forskellige metoder, som frembringer supplerende viden for hinanden. Vi valgte at tage både kvalitative og kvantitative metoder i spil for at opnå det mest adækvate undersøgelsesdesign.

 

Under Kulturmødet Mors deltog fire konsulenter fra CSA. Formålet med deltagelsen var tobenet. For det første lå en praktisk opgave i at indsamle mailadresser på deltagere, som ville deltage i en spørgeskema-undersøgelse. For det andet blev tiden brugt på et observationsstudie under Kulturmødet.

Løsning 

For det første fik ledelsen et solidt indblik i sammensætningen af deltagerne med hensyn til eksempelvis alder, køn, bopæl m.m. Derudover fik under-søgelsen kastet lys over hvordan deltagerne vurderede Kulturmødet med hensyn til følgende parametre:


  1. Den generelle oplevelse
  2. Oplevelsen af debatter, oplæg og oplevelser
  3. Oplevelsen af praktiske faciliteter


Undersøgelsen blev slutteligt supleret med fokusgruppeinterviews med 20  nøglepersoner fra kunst- og kulturmiljøet.

Læs flere cases

Carsoe A/S

Lederudvikling

Odder Kommune

Madspildsanalyse

TL BYG 

Lederudvikling