CSA
Analytics

Hvilken type analyse har I brug for?

Lederevaluering

Ledelsesevalueringer skaber større selvbevidsthed hos lederne


Ledelse virker gennem andre. Derfor er der i ledelses-litteraturen også bred enighed om, at det er vigtigt at forstå ikke bare, hvad ledere selv siger, at de gør, men også hvordan det bliver opfattet af deres medarbejdere. Måske tænker lederen i en børnehave, at visionen står lysende klar for medarbejderne efter, at den har været nævnt på et par personalemøder. Men en del forskning viser, at medarbejderne ganske ofte oplever væsentligt mindre af lederens ledelse sammenlignet med, hvad lederen selv tror. 

Derfor giver det god mening for ledere en gang imellem at undersøge, hvordan deres ledelse opleves af dem, den retter sig i mod. 

Madspildsanalyse

Bæredygtighed gennem mindre madspild


 

Der er store økonomiske, miljø- og sundhedsmæssige fordele ved at undgå unødvendigt spild af mad i de offentlige produktionskøkkener samt modtager- og serveringskøkkener. Ved at reducere madspild kan der eksempelvis blive plads i budgettet til at købe bedre råvarer eller mere økologi. Kort sagt: Hvis der skrues ned for spildet kan der skrues op for kvaliteten!

 

Center for Sociologisk Analyses madspildsundersøgelse er målrettet den offentlige sektor og især ældreplejen, og er designet til at identificere unødvendigt madspild og give personalet i alle led af madhåndteringen de rette værktøjer til at reducere spildet fremadrettet.

Kundetilfredshedsanalyse

Kundeforståelse er en integreret del af forretningsstrategien


Med en kundeanalyse får I viden om, hvad der skaber værdi for jeres kunder. Den viden er afgørende for at kunne minimere kundeafgang og sigte mod kundedrevet vækst.


Vi tilbyder en undersøgelse, der måler, om I lever op til kundernes forventninger, om der er områder, der halter, og hvilke områder jeres kunder er særligt tilfredse med. Herfra identificeres indsatsområder, så konkrete handlinger kan sættes i gang.


Vi designer vores kundeanalyse med udgangspunkt i jeres konkrete behov og udfordring – men vi har specialiseret os i undersøgelsesdesign, der gør brug af både kvantitative metoder, som spørgeskema-undersøgelser, og kvalitative metoder, som interviews og observation. Trivselsanalyser

Medarbejdertrivsel er nøglen til succes


Medarbejdertrivsel prioriteres højt af de fleste virksomheder, og det ikke uden grund. Undersøgelser viser, at tilfredse medarbejdere bidrager positivt til virksomhedens udvikling, kundetilfredshed, salg og dermed indtjening.

 

CSA Engagement Index opsummerer vores indsigt i analyse og anvendelse af data omkring medarbejdernes trivsel i virksomheden. CSA Engagement Index fungerer i teori og praksis.

 

Metoden anvender et sæt af 20 kernespørgsmål fordelt på 5 temaer. Disse temaer er designet på baggrund af anerkendte teorier om medarbejdertrivsel og engagement. Temaerne og spørgsmålene er blevet testet omhyggeligt og udformet i samarbejde med Aalborg Universitet.

 


Evaluering

Hvad kan en evaluering?Alle organisationer har brug for at vide, om de programmer, projekter eller indsatser de finansierer og gennemfører indfrier de forventede resultater. En evaluering kan fremvise:

 

- Mulighed for forbedringer
- Ideer til nye tiltag for fornyelse
- Aktiviteter som måske kan sløjfes

 

Kun ved at komme i dialog med brugerne, lytte til dem og forstå deres oplevelser og prioritering i hverdagen er det muligt at omsætte en evaluering til både fastholdelse og udvikling.


Denne viden kan danne grundlag for en prioritering af de ressourcer, organisationen kan afsætte til at arbejde med udvikling af produkter og services. En evaluering peger med andre ord på de områder, hvor en indsats vil have størst effekt.

 


Borgerundersøgelse

Hvad siger borgerne?


Der er mange områder, hvor det er relevant at måle borgernes tilfredshed med forskellige offentlige tilbud. Det kan være patienters tilfredshed med den behandling, de modtager, biblioteksgæsters oplevelse af bibliotekets tilbud og så videre. Med en tilfredshedsundersøgelse bliver det muligt at identificere særlige indsatsområder og justere fremtidige ressourcefordelinger i forhold til at imødekomme borgernes behov og ønsker bedst muligt.


Har du brug for noget andet?


Tøv ikke med at kontakte os!

Ledelsesudvikling lederudvikling DiSC

Kaveh Shamshiri-Petersen

Telefon: 77 340 445

Det siger vores kunder

“Vi indgik i et samarbjede med Center for Sociologisk Analyse, dels for at blive klogere på vores kunder og kundeoplevelsen samt et ønske om at udvikle vores forretning i Beierholm. Kundeanalyse har styrket Beierholms forretningsudvikling”


Salgschef, Jens Duedahl, Beierholm

“Center for Sociolgoisk Analyse har bistået TL byg med lederudviklking og personprofil analyser.


Vi har kompetenceudviklet vores TL BYGs afdelingsledere og dette har har styrket TL BYG en række vigtige konkurrence parameter. Vi har været glade for samarbejdet.  HR-chef, Morten Buus, TL BYG

“Bæredygtighed og miljøhensyn er de vigtigste gevinster som madspildsanalysen har bibragt Aalborg Universitetshospital. Prikken over i'et har været en besparelse på 7 mio.kr. Madspildsanalysen har sådan set været en god forretning. Povenuet er bl.a. gået til 


Cheføkonoma, Pernille Nørbak,Aalborg Universitetshospital

unsplash