CSA
Expertise

Center for

Sociologisk

Analyse

Organisationsudvikling, viden og data indsamlet med videnskabelig præcision og grundighed.

Vores ekspertise

Udvikling af teams

Et godt teamwork er en forudsætning for både trivsel og evnen til at skabe resultater i organisationen. Vi udvikler jeres lederteams ved at skabe stærke arbejdsrelationer og fællesskaber i ledergruppen. Med et godt teamsamarbejde får ledergruppen større gennemslagskraft i resten af organisationen. I får en fælles retning i forhold til den opgave, I står overfor og kan koncentrere jer om processen. Det er muligt at få udarbejdet DiSC profiler og team-profiler. 
Ledelsesudvikling

Vi sætter fokus på ledelse som fag og på din adfærd og kommunikation som leder. Vi arbejder med lederens handlemuligheder med afsæt i forståelse af den moderne organisation, dens styreformer, værdier og kultur.

Kundeanalyser

Med en kundeanalyse får I viden om, hvad der skaber værdi for jeres kunder. Den viden er afgørende for at kunne minimere kundeafgang og sigte mod kundedrevet vækst.


Vi tilbyder en undersøgelse, der måler, om I lever op til kundernes forventninger, om der er områder, der halter, og hvilke områder jeres kunder er særligt tilfredse med. Herfra identificeres indsatsområder, så konkrete handlinger kan sættes i gang.

Trivselsundersøgelser & APV

Medarbejdertrivsel prioriteres højt af de fleste virksomheder, og det ikke uden grund. Undersøgelser viser, at tilfredse medarbejdere bidrager positivt til virksomhedens udvikling, kundetilfredshed, salg og dermed indtjening.

Viden og data indsamlet med videnskabelig præcision og grundighed

Madspildsanalyse

Der er store økonomiske, miljø- og sundhedsmæssige fordele ved at undgå unødvendigt spild af mad i de offentlige produktionskøkkener samt modtager- og serveringskøkkener. Ved at reducere madspild kan der eksempelvis blive plads i budgettet til at købe bedre råvarer eller mere økologi. Kort sagt: Hvis der skrues ned for spildet kan der skrues op for kvaliteten!


Center for Sociologisk Analyses madspildsundersøgelse er målrettet den offentlige sektor og især ældreplejen, og er designet til at identificere unødvendigt madspild og give personalet i alle led af madhåndteringen de rette værktøjer til at reducere spildet fremadrettet.


Vi er meget opmærksomme på, at et godt samarbejde med de køkkener vi besøger, er altafgørende. Personalet må ikke føle vores tilstedeværelse som en invasion, hvor de bliver kigget over skulderen og bedømt. De skal derimod føle sig som de vigtige medspillere de er.


Der anvendes flere forskellige metoder i vores madspildsundersøgelse. Omdrejningspunktet er observationsstudier, hvor vi i en uge følger dagligdagen i køkkenet fra morgen til aften. Derigennem opnår vi et klart indtryk af arbejdsrutinerne i og omkring køkkenet samt i de praksisser, som findes i og omkring madsituationen.


Flere cases

Carsoe A/S

Lederudvikling

Odder Kommune

Madspilds analyse

TL BYG 

Lederudvikling