CSA
Expertise

Center for

Sociologisk

Analyse

Organisationsudvikling, viden og data indsamlet med videnskabelig præcision og grundighed.

Vores ekspertise

Lederevaluering

Med en ledelsesevaluering kan både den enkelte leder og ledergruppen som helhed blive mere bevidst om sit følgeskab og få indsigt i, hvad der skal til for at forbedre det – til gavn for hele organisationen.

Projektevalueringer

Indsatser på det sociale område er både indholdsmæssigt og organisatorisk komplekse. Vi er specialiserede i at evaluere sådanne indsatser. Vi indsamler, analyserer og fortolker oplysninger om indsatsernes proces og resultater, og opnår således viden om, hvilke effekter indsatserne har ført med sig og identificerer eventuelle uforudsete effekter.

Madspildsanalyse

Center for Sociologisk Analyses madspildsundersøgelse er målrettet den offentlige sektor og især ældreplejen, og er designet til at identificere unødvendigt madspild og give personalet i alle led af madhåndteringen de rette værktøjer til at reducere spildet fremadrettet.

Lean og Lean-ledelse

Leanledelse er udviklet til systematisk at minimere spild, sikre en effektiv produktion og skabe et flow med lavest mulig gennemløbstid. En succesfuld implementering af Lean kræver fokusering på strømlinede processer og vil optimere produktioner og processer, som kan give dig konkurrencemæssige fordele.

Viden og data indsamlet med videnskabelig præcision og grundighed

Madspildsanalyse

Der er store økonomiske, miljø- og sundhedsmæssige fordele ved at undgå unødvendigt spild af mad i de offentlige produktionskøkkener samt modtager- og serveringskøkkener. Ved at reducere madspild kan der eksempelvis blive plads i budgettet til at købe bedre råvarer eller mere økologi. Kort sagt: Hvis der skrues ned for spildet kan der skrues op for kvaliteten!


Center for Sociologisk Analyses madspildsundersøgelse er målrettet den offentlige sektor og især ældreplejen, og er designet til at identificere unødvendigt madspild og give personalet i alle led af madhåndteringen de rette værktøjer til at reducere spildet fremadrettet.


Vi er meget opmærksomme på, at et godt samarbejde med de køkkener vi besøger, er altafgørende. Personalet må ikke føle vores tilstedeværelse som en invasion, hvor de bliver kigget over skulderen og bedømt. De skal derimod føle sig som de vigtige medspillere de er.


Der anvendes flere forskellige metoder i vores madspildsundersøgelse. Omdrejningspunktet er observationsstudier, hvor vi i en uge følger dagligdagen i køkkenet fra morgen til aften. Derigennem opnår vi et klart indtryk af arbejdsrutinerne i og omkring køkkenet samt i de praksisser, som findes i og omkring madsituationen.


Flere cases

Carsoe A/S

Lederudvikling

Odder Kommune

Madspilds analyse

TL BYG 

Lederudvikling