CSA
Consulting

Hvilken type udvikling har jeres organisation brug for?

LEDERUDVIKLING


Dine produkter har en udløbsdato, din teknologi har en udløbsdato, men det har dit lederskab også. Hvis du ikke udvikler dit lederskab, er det dig selv, der bærer udløbsdatoen.

Vi sætter derfor fokus på ledelse som fag og på din adfærd og kommunikation som leder. Vi arbejder med lederens handlemuligheder med afsæt i forståelse af den moderne organisation, dens styreformer, værdier og kultur.
TEAM-UDVIKLING


Et godt teamwork er en forudsætning for både trivsel og evnen til at skabe resultater i organisationen. Vi udvikler jeres lederteams ved at skabe stærke arbejdsrelationer og fællesskaber i ledergruppen. Med et godt teamsamarbejde får ledergruppen større gennemslagskraft i resten af organisationen. I får en fælles retning i forhold til den opgave, I står overfor og kan koncentrere jer om processen.
BLIV EN SKARP MØDELEDER


Bedre og mere effektive møder står højt på ønskelisten i mange virksomheder og organisationer. Ofte halter det på flere parametre, og der skal arbejdes med både kulturen, strukturen og en masse processer, før bedre og mere effektive møder kan give et bedre og mere strømlinet grundlag for at træffe de rigtige beslutninger. 
TILPASSET FORLØB


Lad os tale om jeres udfordringer og ønsker over en kop kaffe. Vi designer et udkast til et udviklingsforløb. Ganske uforpligtende.


Hvordan kan vi hjælpe din organisation?

Organisationsudvikling er en gennemgribende forbedring af samarbejde, kommunikation og ledelse i en organisation. Den iværksættes af typisk ledelsen og gennemføres på alle niveauer i organisationen.


Hvis en organisation skal være i stand til at løse opgaver effektivt, skal både medarbejdere og ledere have den information de har brug for, herunder information om hvordan andre oplever deres adfærd, holdninger og resultater. 

Dét får de ikke, hvis organisationen er præget af frygt, usikkerhed og mistillid.


Man kunne vove den påstand, at organisationer i nogle tilfælde kan have en tendens til at avle frygt - frygt for hvad chefen tænker, frygt for hvad kolleger mener, frygt for at dumme sig, frygt for sanktioner, for isolation og i sidste instans for arbejdsløshed - og frygten fører til lukkethed, ansvarsforflygtigelse og stagnation.

For at modvirke dette må man aktivt fremme et arbejdsklima, der er præget af tillid, åbenhed og ansvarlighed, og dét kræver en målrettet indsats, som vores konsulenter kan hjælpe jer med.


Rent praktisk består organisationsudvikling for en stor del af tiltag, hvorigennem bl.a. ledere, konsulenter og andre nøglepersoner påvirker opfattelser, samarbejdsmønstre og kommunikationsmåder i organisationen.

unsplash