CSA
Odder Kommune - Case

Odder Kommune


Her kan du læse en case om madspild

Udfordring

Der er store økonomiske, miljø- og sundhedsmæssige fordele ved at undgå unødvendigt spild af mad i de offentlige produktionskøkkener samt modtager- og serveringskøkkener. Ved at reducere madspild kan der eksempelvis blive plads i budgettet til at købe bedre råvarer eller mere økologi. Kort sagt: Hvis der skrues ned for spildet kan der skrues op for kvaliteten!

 

Kommunen ønskede at kortlægge omfanget af madspild i ældreplejen, men også at få data på hvor og hvornår madspildet var en udfordring.

Approach

Vi anvendte forskellige metoder i madspildsundersøgelsen. Omdrejningspunktet var observationsstudier, hvor vi i en uge fulgte dagligdagen i køkkenet fra morgen til aften. Derigennem opnåede vi et klart indtryk af arbejdsrutinerne i og omkring køkkenet samt i de praksisser, som fandtes i og omkring madsituationen. 

 

Sideløbende med observationsstudierne udarbejdede vi kvantificerede mål på madspildet. Al relevant mad blev vejet før og efter spisesituationen hvorved spildprocenten kunne beregnes. Spildet blev endvidere opdelt på fødevarekategorier, så der kunne laves målrettede indsatser – alt efter behov og spildniveau.

Løsning 

En 5-punkts guide skræddersyet til hvert modtager- og serveringskøkken, som entydigt anviste hvilke tiltag der kan iværksættes på kort og lang sigt. Samtidigt blev der lavet workshops for plejepersonale og ernæringsassistenter, med henblik på at styrke kommunikationen og samarbejdet om at reducere madspild.

Læs flere cases

Carsoe A/S

Lederudvikling

TL BYG 

Lederudvikling

Kulturmødet Mors

Lederudvikling