CSA
CSA

Center for

Sociologisk

Analyse

Vi udvikler din organisation med lederudvikling, teambuilding og kundeforståelse.

Vores ekspertise

Udvikling af teams


Et godt teamwork er en forudsætning for både trivsel og evnen til at skabe resultater i organisationen. Vi udvikler jeres lederteams ved at skabe stærke arbejdsrelationer og fællesskaber i ledergruppen. Med et godt teamsamarbejde får ledergruppen større gennemslagskraft i resten af organisationen. I får en fælles retning i forhold til den opgave, I står overfor og kan koncentrere jer om processen.


Det er muligt at få udarbejdet DiSC profiler og team-profiler.


Ledelsesudvikling


Vi er erfarne konsulenter, og tilbyder praksisnær lederudvvikling som er forankret i jeres hverdag og kontekst. Vi anser ledelse som et håndværk der kan mestres igennem læring og coaching.

Kundeanalyser


Med en kundeanalyse får I viden om, hvad der skaber værdi for jeres kunder. Den viden er afgørende for at kunne minimere kundeafgang og sigte mod kundedrevet vækst.


Vi tilbyder en undersøgelse, der måler, om I lever op til kundernes forventninger, om der er områder, der halter, og hvilke områder jeres kunder er særligt tilfredse med. Herfra identificeres indsatsområder, så konkrete handlinger kan sættes i gang.


Trivselsundersøgelser & APV

Medarbejdertrivsel prioriteres højt af de fleste virksomheder, og det ikke uden grund. Undersøgelser viser, at tilfredse medarbejdere bidrager positivt til virksomhedens udvikling, kundetilfredshed, salg og dermed indtjening.

Viden og data indsamlet med videnskabelig præcision og grundighed

ESG -

Bæredygtighedsrapportering for SMV'ere

Der er flere årsager til at det kan være en god idé at udarbejdelse en ESG-rapport som lille eller mellemstor virksomhed. For det første kan det være med til at sikre jeres virksomheds fremtidige forretninger, fordi det nu er lovpligtigt for store- og børsnoterede virksomheder at redegøre for hele værdikædens ESG. For det andet tjener det som et kraftfuldt redskab til at demonstrere virksomhedens engagement i bæredygtighed og ansvarlig forretningspraksis. Dette kan tiltrække et voksende antal investorer, der vægter virksomhedens langsigtede bæredygtighedsindsats højt. Derudover kan det styrke forholdet til nuværende investorer, der i stigende grad lægger vægt på ESG-kriterier ved evaluering af deres porteføljer.

 

ESG-rapportering spiller en afgørende rolle i forhold til at opfylde de stigende forventninger fra kunder, medarbejdere og samfundet som helhed. Forbrugere efterspørger i stigende grad bæredygtige produkter og tjenester, og virksomheder, der aktivt kommunikerer deres bæredygtighedspraksis, kan differentiere sig positivt på markedet. Dette kan føre til øget kundeloyalitet og tiltrække en bredere kundebase.
Læs vores cases

Carsoe A/S

Lederudvikling

TL BYG 

Lederudvikling

Kulturmødet Mors

Kundeanalyse

unsplash