CSA
CSA

Center for

Sociologisk

Analyse

Vi udvikler din organisation med lederudvikling, teambuilding og kundeforståelse.

Vores ekspertise

Lederudvikling

Vi er erfarne konsulenter, og tilbyder praksisnær lederudvvikling som er forankret i jeres hverdag og kontekst. Vi anser ledelse som et håndværk der kan mestres igennem læring og coaching. 

Projektevalueringer

Indsatser på det sociale område er både indholdsmæssigt og organisatorisk komplekse. Vi er specialiserede i at evaluere sådanne indsatser. 

Madspildsanalyse

Center for Sociologisk Analyse har siden 2013 haft fokus på madspild. Der findes store økonomiske såvel som miljømæssige ressourcer ved at spare det unødvendige spild af mad

Lean effektivisering

Leanledelse er udviklet til systematisk at minimere spild, sikre en effektiv produktion og skabe et flow med lavest mulig gennemløbstid. 

Viden og data indsamlet med videnskabelig præcision og grundighed

Madspildsanalyse

Center for Sociologisk Analyse har siden 2013 haft fokus på madspild. Der findes store økonomiske såvel som miljømæssige ressourcer ved at spare det unødvendige spild af mad.


Der er store økonomiske, miljø- og sundhedsmæssige fordele ved at undgå unødvendigt spild af mad i de offentlige produktionskøkkener samt modtager- og serveringskøkkener. Ved at reducere madspild kan der eksempelvis blive plads i budgettet til at købe bedre råvarer eller mere økologi. Kort sagt: Hvis der skrues ned for spildet kan der skrues op for kvaliteten!


Center for Sociologisk Analyses madspildsundersøgelse er målrettet den offentlige sektor og især ældreplejen, og er designet til at identificere unødvendigt madspild og give personalet i alle led af madhåndteringen de rette værktøjer til at reducere spildet fremadrettet.


Vi er meget opmærksomme på, at et godt samarbejde med de køkkener vi besøger, er altafgørende. Personalet må ikke føle vores tilstedeværelse som en invasion, hvor de bliver kigget over skulderen og bedømt. De skal derimod føle sig som de vigtige medspillere de er.

Flere cases

Carsoe A/S

Lederudvikling

TL BYG 

Lederudvikling

Kulturmødet Mors

Lederudvikling