CSA
Danmarks Private Skoler - Case

Danmarks Private Skoler


Øger privatskolerne den opadgående sociale mobilitet?

Udfordring

CSA har for Danmarks Private Skoler udarbejdet en rapport, der sætter fokus på privatskoleelevers overgang til uddannelse og arbejdsmarked efter endt grundskole.


Rapporten beskæftiger sig bl.a. med, i hvilket omfang de private skoler medvirker til at sikre, at børn og unge fra alle samfundslag har gode forudsætninger for at fortsætte i uddannelse og beskæftigelse efter endt grundskole. Rapporten viser bl.a., at privatskolerne i højere grad medvirker til at øge den opadgående sociale mobilitet hos de mindst ressourcestærke elever.


Rapporten kan læses her

Approach

Denne rapport er baseret på analyser af registerdata fra Danmarks Statistik.


Rapportens analyse er todelt. Analysens første del fokuserer på elev-sammensætningen i henholdsvis private skoler og folkeskoler, og identificerer i hvilket omfang der er forskelle på elevsammensætningen baseret på elevernes sociale baggrund, målt som familiens indkomst, begge forældres uddannelsesniveau samt elevernes karaktergennemsnit ved grundskolens afslutning i 9. klasse.

 

Løsning 

Analyserne peger således på, – når man ser på status 5 og 10 år efter endt grundskole -, at privatskolerne i lidt højere grad end folkeskolerne medvirker til at øge den opadgående sociale mobilitet hos de mindst ressourcestærke elever.


Dette ses ved, at elever fra lavindkomsthjem og elever fra hjem med ingen eller lavt uddannelsesniveau i højere grad er i gang med uddannelse og beskæftigelse, når de har gået i en privat skole, end når de har gået i en folkeskole.


Ligeledes har denne gruppe af elever, fra de private skoler, også en mindre sandsynlighed for at være udtrådt af arbejdsstyrken (f.eks. ved at være tilkendt førtidspension) end de tilsvarende elevgrupper fra folkeskolerne.

 

Læs flere cases

Aalborg Universitetshospital

Madspildsanalyse

HTH-Køkkener

Kundertilfreshedanalyse

Aalborg Kommune

Madspildsanalyse