CSA
APV & Trivsel

Trivselsmålinger


En temperaturmåling på trivsel og motivation har positiv indvirkning på organisationens produktivitet og succes.

 

APV står for "Arbejdspladsvurdering", og er en metode til at vurdere arbejdsmiljøet på en arbejdsplads. Formålet med en APV er at identificere faktorer, der kan påvirke medarbejdernes arbejdsmiljø, såsom fysiske forhold, psykiske belastninger og sociale forhold. Psykisk APV benævnes oftest som trivselsmåling.


Et vigtigt ledelsesværktøj

Medarbejdertrivsel prioriteres højt af de fleste virksomheder, og det ikke uden grund. Undersøgelser viser, at tilfredse medarbejdere bidrager positivt til virksomhedens udvikling, kundetilfredshed, salg og dermed indtjening.


CSA APV Index opsummerer vores indsigt i analyse og anvendelse af data omkring medarbejdernes trivsel i virksomheden. CSA APV Index fungerer i teori og praksis.


Metoden anvender et sæt af kernespørgsmål fordelt på 8 temaer. Disse temaer er designet på baggrund af anerkendte teorier om medarbejdertrivsel og engagement. Temaerne og spørgsmålene er blevet testet omhyggeligt og udformet i samarbejde med Aalborg Universitet.

Værdifuld indsigt 

Trivselsmålinger er vigtige, fordi de kan bidrage til en bedre forståelse af, hvad der skaber et godt arbejdsmiljø og en god hverdag for medarbejderne, og hjælpe med at skabe positive forandringer på arbejdspladsen. De kan også bidrage til at øge medarbejdernes engagement og motivation, hvilket kan have en positiv indvirkning på organisationens produktivitet og succes.

 

En trivselsmåling kan omfatte en række aktiviteter, herunder spørgeskemaer, gruppeinterviews, observationer og andre metoder til at indsamle information om arbejdsmiljøet. Rent praktisk kan arbejdsmiljøet ifølge forskningen på området spaltes på i 8 dimensioner:

 

  • Arbejdets organisering
  • Krav
  • Samarbejde
  • Ledelse
  • Forandringer
  • Negativ adfærd
  • Trivsel i arbejdet

 

Til hver dimension knytter sig en række præcise og gennemprøvede spørgsmål.

Når data er indsamlet, analyseres det for at identificere eventuelle problemer eller forbedringsmuligheder, og der udarbejdes en handlingsplan.

 

APV er et lovpligtigt tilsyn, der skal udføres i alle virksomheder med mere end 10 ansatte, og det skal gentages med jævne mellemrum.

"Bedre ledelse, bedre resultater"


Center for Sociologisk Analyse